17.02.2018
26.12.2011 16:40

Raziye Ünal
Yazar
raziyeunal@msn.com

Güzel Hasletler Eğitim Derneği

 

1-KURULUŞU HAKKINDA
     
      Güzel Hasletler Eğitim Derneği 7 Şubat 2007 yılında Sn. Raziye Ünal hanımefendinin hazırladığı proje toplumu kalkındırmak için kurulmuştur.                              
      Toplumda öz kültürü yayarak, toplumu zararlı kültürden korumak, bilgiyi uzmanından alan bir eğitim seferberliği yaparak, toplumu akıl, bilim, inanç doğrultusunda bilinçlendirmek, yanlış bilgilerden cehaletten korumak, dolayısı ile toplumu, madden ve manen kalkındırmak, Gülhaseğitim seferberliğini ülkemize ve diğer ülkelere, açık öğretim teknolojisi ile yaymaktır.
 
 
 
2-TOPLUMSAL KALKINMA VE HUZUR
          Ülkenin bütçesi için harcanan paranın, kat, kat fazlası, zararlı alışkanlıklara akmaktadır. Bu durumda Ülkelerin ve Dünyanın kalkınması, insanların huzur bulması mümkün değildir.
       Toplumu zararlı alışkanlıklardan korumak için, koruyucu eğitimin yayılması gerekmektedir. Ama toplumun kalkınması ve huzuru için bu da yeterli değildir. Zararlı alışkanlıklardan kurtulmakla birlikte Sağlıklı yaşaması, Kişilikli olması ve Çalışmalarında başarılı insanlar olabilmelidir. Peygamber efendimizin dediği gibi Beşikten mezara kadar ilim öğrenmek gerekmekte 17 yaşını dolduran her genç Gülhaseğitim Seferberliğine katılarak hem kendini hem gelecek neslini eğitecek bilgiye sahip olmalıdır.
     Bu eğitime Ülkemizde ve dünyamızdaki her kültürden, her inançtan insanı davet etmekteyiz. İyiyi, güzeli, hak ve doğruyu arayan, her akıllı insanın katılması beklenmektedir. Bu eğitime katılan insanlar daha kişilikli, sağlıklı, başarılı olacaktır.
     Her iş sahibi, elemanlarını, her yuva kurmak isteyen eşini, bu eğitime katılan başarılı insanlar arasından seçmesi beklenmektedir. Bu eğitime katılan birey işlerinde daha başarılı olacak ve ailelerde huzur ve mutluluk olacak dolayısı ile katılımcılar madden ve manen kalkınacaklardır.
 
 
 
3-EĞİTİME KATKI
    İlimizin kurumları ile görüşerek, belirttiğimiz konularda inanç akıl ve bilimle uyumlu bilgilerinden, halkımızı faydalandırmak istediğimizi söyledik, memnuniyetle kabul ettiler. Belirttiğimiz konularda gelen bilgileri www.gulhasegitim.com isimli sitemizde yayınlarken aynı konularda yazan değerli yazarlarımızın çalışmalarını yayınlarken, başkanımız Raziye Hanımın şiir makale piyes hikâye çalışmaları web sitede yayınlanmaktadır.
      2010 – 2011 yılı deneme yılı haziranda bilgi yarışması ile tamamlanmış bu yıl 2011-2012 yılı çalışmaya Aralık ayında başlayacaktır. Aynı zamanda Yerel gazetelerde, radyoda da yayınlanacaktır.
 
 ________________________________________________________________________________________________________                            
 
 
4-DERNEĞİN HAKKINDA
Kıymetli insanlık derneğimiz kişiler ve kurumların bayraktarlığını değil, hak ve adaletin, bilim ve doğruluğun bayraktarlığını yapar, hakkın yolunu izler ve bu çizgiden ayrılmaz.
 
Her derneğin savunduğu kimseler vardır, kadın haklarından, erkek, çocuk veya hayvan haklarından bahsederler, Her varlığın özgürlüğü, başkasının sınırlarını aşmadıkça saygıya değerdir. Yerimiz güçlünün değil, haklının yanıdır, yani adalettir.
 
İlmi değerlerimiz, ilk çağlardan beri denenmiş, araştırılmış, bu günde bilim adamlarınca kabul edilen, yürekten inandığımız İslami inançtan, bilim ve doğrudan yanadır.
 
Cahillikten, aslandan kaçar gibi kaçılması gereğine inanıyor, herkesi derneğimizin eğitim seferberliğine davet ediyoruz.
 
İnsan haklarına saygılıyız, İnsanlar renk, ırk ve inançları ruhsal ve bedensel sorunlarından dolayı kınanmaz ve aşağılanmaz, herkesin kendi özgürlük dairesinde yaşama hakkı vardır.
 
İçki, sigara, kumar ve uyuşturucunun düşmanıyız, bunları içenlerin değil.
 
Her türlü kötülük ve kötü söz sahibinindir. Onlar ne bedbaht kimselerdir.
 
Kavga etmek, dava gütmek işimiz değil! Ama her zaman Hak ve doğrunun, eyanındayız, gerektiğinde zalimin karşısında.
 
____________________________________________________________________________________________________                  
  
5- EĞİTİMİN HEDEFİ VE İÇERİĞİ
           HEDEF: KİŞİLİK SAHİBİ OLMAK
İÇERİĞİ:
1-İnanç:
Allah inancı ve sevgisi her ilmin başıdır. Ona inanan Vatan, insan, aile, toplum hayvan ve doğa sevgisi ile dopdoludur. Yaratanına, kendine, ailesine çevresine ve bütün değerlerine karşı sorumluluklarını bilen, kendi ve çevresi ile barışık olan insandır. Bu eğitimle inanç ve sevgilerimizi yükseltmek, Rabbin sevdiği iyi insanlar arasına katılmaktır.
2-Ahlaki yükseliş:
Güzel ahlakla ahlaklanan insan, çevresindeki canlı ve cansız varlıklara karşı merhamet şefkat ve hoşgörü ile doludur. Kendisi için istediği bütün iyilikleri diğer insanlar içinde ister, içinde kıskançlık ve haset bulunmaz. Bu eğitimle ahlaken bir kat daha yükselmektir.                                                                          
3-Aile sorumluluğu:
Aile bireyleri birlik beraberlik içinde yaşamak için görev ve sorumluluklarına sahip olması, benlik duygusundan uzak olması, yuvalar savaş yeri değil, huzur güven yeri olmalıdır. Onun için bu eğitimle ailelerin sorunlarını çözen sorumluluklarını bildiren çalışmalar yapılacaktır.
4-Çocuk eğitimi:
İyi örnek olarak yetiştirdiğimiz çocuklar, geleceğin yüz akıdır. Ruhen ve bedenen, sağlıklı kişilikli ve çalışkan evlat yetiştirmek her anne babanın amacı olmalıdır. Lakin cahil ve bilinçsiz anne baba çocuğuna kötü örnek olacak, her olay çocuğun her şeyi bilinç altına işlenecek, aynı örneği çocukta işleyecektir. Bu eğitimle çocuk eğitimini 17 yaşı dolduran her genç öğrenmeli, kendini gelecek nesilleri eğitecek bilgilere sahip olmalıdır.
 
                                          HEDEF: SAĞLIKLI YAŞAMAK
İÇERİĞİ:
1-Koruyucu hekimlik:
Hasta olmadan sağlıklı yaşamak için vücudun ihtiyacını, yaşına, genel durumuna göre bilgilenip, alternatif tıbbı öğrenip, dengeli beslenerek, kendimize, ailemize ve çevremize faydalı olup, zararlardan korumaktır. Bu eğitimden amaç kaliteli yaşamak ve yaşatmaktır.
2-Zararlı alışkanlıklar: İçki, sigara, kumar, uyuşturucu ve fuhuş insanlara huzur ve mutluluk yaşatmayan kendine çeken bir bataklıktır. Toplumu, aileyi ve kişiliği bozan, insanı sefalete düşüren hastalıklara ram eden, ülke ekonomisini çökerten bu kötü alışkanlıklardan korunma ve kurtulma yollarını öğrenmeden maksat insanların tehlikelerden korunmasıdır.
3-Spor: Her şey durgunlaştıkça bozulur, nerede hareket orada berekettir. Spor sağlığımıza pozisyonumuza ve yaşımıza uygun olarak hareket etme dinç kalmamıza olanak sağlamaktadır. Bir işi bitirince diğerine başlama, tembellikten kurtulma sağlıklı ve dinamik olma yöntemidir.
4-Tabiat eczanesi: Hangi rahatsızlığımıza karşı hangi şifalı bitkileri, gıdaları almamız gereğini öğrenmeli, doğal gıdalarla, doğal yaşamayı öğrenmeli, şifalı bitkilerden faydalanmalı mümkünse sentetik ilaçları reddedip alternatif tıbbı her okuyucumuza öğretmeliyiz.
 
                                       
                     
                                       HEDEF: ÇALIŞMALARDA BAŞARI
 
İÇERİĞİ:
1-Çalışmanın önemi: Tembellik yapan, kolaydan para kazanma, köşe dönme kumar oynama sevdasına düşen insanlara, çalışmayı sevdirmek, başarılı insanların örnek alınması ile gerçekleşir. Bu bölümde sanat, siyaset ve fen dalında başarılı insanların hikâyeleri konu edilir.
2-Zamanı değerlendirme: Çalışma ve başarmanın temelinde zamanı iyi değerlendirme, insanlara çalışma azmi kazandırılır, plan program yapılır. Bu eğitimle zamanın kıymeti daha iyi bilinir ve değerlendirilir.
3- Hayatımdaki püf noktalar: Her insanın çalışmalarında başarılı olması için, mesleğinin veya yapacağı işinin, püf noktalarını öğrenmesi, işi ilmine göre yapması gerekmektedir. Kişinin mesleğinde başarılı olması için, diğer meslektaşlarının tecrübe ve ilminden faydalanması gerekmektedir. Bu eğitimle, insanlar tecrübe ile vakit kaybetmeden işi ustanın tecrübesinden öğrenirler.
4-İletişim ve çevre: İnsanlar arası iletişimin güzelleşmesi anlaşmazlıkların giderilmesi ve güzel konuşma sanatı çok önem arz etmektedir. Çevre temizliği ve güzelliği toplumun elindedir. Bu eğitimle iletişimlerimizdeki güzellikleri çoğaltır çevre ve doğayı dala iyi koruruz.
 
            
6-EĞİTİMLE İLGİLİ KONUDA İSTEDİĞİMİZ ANAYASA ÖNERİSİ 
 
1-BAŞARILI, HUZURLU BİR EVLİLİK VE İŞ HAYATI İÇİN.
 
Günümüze nazaran geçmişteki öz kültürümüz daha etkin olduğundan, ahlaki değerlerimiz, aile bağlarımız güçlü, insanlar büyüklerine saygılı, küçüklerine daha sevgili idi. 
Yeni anayasada 17 yaşını dolduran her genç, nikâhlanmak ve çalışmak için, ideal kişilik kursuna katılıp bilinçlenmeli, başarılı olanlara belge verilmelidir. Bu kursları halk eğitim ve aile konusunu işleyen dernekler de verebilmelidir. Eğitime katılma imkânları olmayanlar için, paket eğitim program hazırlanmalı, kişiler bu programı dinleyip bilgilenerek, imtihana katılıp belge almaya hak kazanabilirler.
Milli eğitimin bakanlığının son noktayı koyacağı aile eğitim kurslarını eğitimle ilgili kurumlar ve derneklerle istişare ederek hazırlayabilir.
 
2-AİLEYİ SARSAN SORUNLAR
Aileyi kökünden sarsan, şiddeti tırmandıran, cinayete neden olan, çocukların psikolojisini bozan nedenlerin başında, aileden birinin veya bir kaçının ahlaksız cahil, ayyaş, keş, kumarbaz veya psikolojik sorunu olmalarıdır. Bu nedenle ailede kavga, şiddet, cinayet, gittikçe artmakta, aile, çilehaneye dönüşmektedir.
Bu durumda sorunlar daha da büyüyecek özellikle çocuklar kötü etkilenerek, sorunlu bireyler yetişecek, zincirleme kişilik bozuklukları birbirini izleyecektir.
4320 sayılı kanunla böyle kişilerin tedavi görmesi istenmektedir. Sorunlu insanların çoğu doğruyu yanlıştan ayıramadığı için, yanlış yaptığını doğru sanarak yada inatlaşarak hata yapar, tedaviye gerek olmadığını düşünecek, tedaviye yaklaşmayacak, bu yüzden ailede birliktelik huzur ve mutluluk sağlanamayacaktır. Tedavi olsa bile, zararlı alışkanlıklara yeniden döneceklerdir.
            Bunu önlemek için kişilerin önce eğitilip telkin verilmesi ve sonra tedaviye yönlendirilmesi gerekmektedir. 
Bu kişiler nasıl tanımlanacak,
Sorunlu kişiler Ya kazalara sebep olacak, ya da şikâyet edilerek karakol ya da mahkemeye yolları düşecektir. Sorgulamayı dinleyen uzmanlar kişilik sorununu fark edecek, eğitime yönlendirecektir. Basit sorunları olanlar eğitim ve telkinle düzelecektir. Düzelmeyen sorunlar için tedaviye yönlendirilecektir. Bu eğitime küçük bir ihtimalde olsa kendiliğinden gelenlerde olabilecektir. Eğitim ve tedaviyi uygulamayanlar hapis cezasına çarptırılmalı, Ancak cezadan sonra yine bu eğitimi almak, tedavi olmak zorunda olduğunu bilmelidirler
Bu özel eğitimi Üniversite, Halk eğitim ve zararlı alışkanlıklarla ilgilenen Derneklerler verebilmelidir. Milli eğitim bakanlığına yapılacak eğitim konusunda döküman vermelidir.
3-EĞİTİMİN HEDEFİ BELİRLENMELİ
             Günümüzde hala okuma yazma bilmeyen insanlar, hayatlarını karambole yaşıyorlar. Eğitimin bütün nimetlerinden faydalananların bazıları da saygınlıklarını kaybediyorlar, çünkü okuyup öğrenmenin para kazanmak, keyfince yaşamak olduğunu düşünüyorlar, insanlara yüksekten baktıklarından aile ve toplum arasındaki uçurumlar büyümekte birlik beraberlik sağlanamamaktadır.
           Pekiyi neden?
           Öğretimin hedefi okuyup ilim sahibi olmak, dürüst başarılı ve yüksek kişilik sahibi olmak, kendimiz için istediğimiz iyilikleri diğer insanlar içinde istemektir, kazanç arkadan gelir zaten. Allahın verdiği nimeti kazandığımızda, bu kazançta eşimiz ve çocuklarımızın dışında ana babanın, yaşlıların, hastaların güçsüz ve kimsesiz çocukların da hakkı olduğunu bilmeliler ki; aile ve toplumda birlik beraberlik olsun.
Öğrencilere bu okulların, yolların, köprü ve vesairelerin bu milletin verdiği vergilerle ve ayrıca iyi insanların destekleri ile yapıldığını, öğretmeli, ana baba öğretmen sevgisini, çalışmanın önemini kalplere aşılamalı başarılı olanları ödüllendirmelidir. Yeni yasa öğretmenleri bilinçlendirip, öğrencilere bu konuyu işlemelerini şart koşmalıdırlar. Müfettişler okullarda bu çalışmaların yapılıp yapılmadığını araştırmalıdır. Eğitimin hedefinde Aşık Yunus Emre’nin şu dörtlüğü yer almalıdır.
İlim, ilim bilmektir (Okumak ilimle hemhal olmaktır)
İlim kendin bilmektir, (Allah’ın yaratığını bilmek güzel işlerle ona dönmektir.)
Sen kendini bilmez isen (yaratanı bilmez kötü işler yaparsan)
Bu nasıl okumaktır. (bu ne biçim okumaktır)
 
4-ÖZGÜRLÜK
 
İnsan başkasının özgürlük sınırına tecavüz etmeden kendi özgürlük dairesinde istediği gibi yaşmalıdır. Bu nedenle mahkemede, hangi hukuk sistemi ile yargılanacağını da isteyebilmelidir.
İnsanlar düşüncelerini inançlarını özgürce anlatıp savunabilmelidir.
            Basın Yayın da, kendi özgürlük dairelerinde görevlerini yapmalı, hakkı olmadan izinsiz kimsenin özel hayatını ortaya dökmemelidir.
             Bu yasa ile Toplumu yanlışa yönlendiren içki sigara kumar uyuşturucu genel ahlakı bozucu, zararlı kültürü körükleyen reklamlar yayınlar yasaklanarak, halkı koruyucu önlemler almalıdır
            Üniversite, lise ilköğretim de okuyan öğrenciler, öğretmenler yöneticiler, Özel ve kamu kurumunda çalışanlar, inanç ve kişilik haklarında özgür olmalıdır.
            Başkalarının özgürlüğüne engel olarak zarar verenlere ceza olarak, belli zamana kadar kendi özgürlüğü kısıtlanmalı, verdiği zarar katı ile ödenmelidir.
           
GÜLHASEĞİTİM İLETİŞİM ADRESİ
Web site: www.gulhasegitim.com
raziyeunal@msn.com   gulhasegitim@hotmail.com
Cep Tel: 0539 6091627
Dernek Tel:0318 2562789
Adres: Yuva Mah. Yuva Cad. 2488.sok. No29 KIRIKKALE
Güzel Hasletler Eğitim Derneği Başk. Raziye Ünal
Bu köşe yazısı 1881 defa okunmuştur.
Yorum Yaz

YORUMLAR

Yorum bulunmamaktadır. Yorum eklemek için tıklayınız.

YAZARIN TÜM YAZILARI

AL BİR TANE YAK - 13 Mart 2012 Salı 14:00
"KADIN HAKLARI" - 13 Mart 2012 Salı 13:39
Muhteşem Haberler Bizde - 14 Şubat 2012 Salı 09:59
KENDİ ÇAPINDA ÖRNEK BİR KİŞİ - 23 Ocak 2012 Pazartesi 07:23
YIL BAŞI TUZAĞI - 3 Ocak 2012 Salı 14:08
KENDİ ÇAPINDA ÖRNEK BİR KİŞİ - 3 Ocak 2012 Salı 14:00
Güzel Hasletler Eğitim Derneği - 26 Aralık 2011 Pazartesi 16:40
DOSTLUK VE SEVGİYİ ARTIRMANIN YOLLARI - 25 Aralık 2011 Pazar 15:13
YAZARLAR
ANKET
Hangi Sorunun Cevabını Merak Ediyorsanız? Söyleyin Halkımıza Soralım.